AD„Geomašina“ Zemun, Batajnički put br.3 prodaje putem javne aukcije:
1.Mašine i opremu za kovačko-preserske i bravarsko-limarske poslove
2. Zalihe rezervnih delova, sirovina i alata.
Aukcija će se obaviti dana 24.05.2011. u sedištu Društva, Zemun, Batajnički put 3, sa početkom u 12 h. Dodatna objašnjenja, mogu se dobiti na telefone:
011 21 97 911, mob.: 063 85 95 012
Samostalni komercijalista: Cvijetko Gajić