ODLUKA O ODOBRAVANJU SUDSKOG PORAVNANJA O REGULISANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA SA DIJAMANT DOO

Dokument u PDF formatu

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU

Dokument u PDF formatu

PREDLOG ODLUKE IZBOR REVIZORA ZA 2015. GODINU

Dokument u PDF formatu

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA GODIŠNJOJ SKUPŠTINI 2016. GODINE

Dokument u PDF formatu

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dokument u PDF formatu

ODLUKA O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU

Dokument u PDF formatu

ODLUKA O USVAJANJU OSTVARENOG GUBITKA ZA 2015. GODINU

Dokument u PDF formatu