ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dokument u PDF formatu

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU

Dokument u PDF formatu

ODLUKA O ODOBRAVANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Dokument u PDF formatu

PREDLOG ODLUKE PO 1. TAČKI DNEVNOG REDA

Dokument u DOCX formatu

PREDLOG ODLUKE PO 2. TAČKI DNEVNOG REDA

Dokument u DOCX formatu

PREDLOG ODLUKE PO 3. TAČKI DNEVNOG REDA

Dokument u DOCX formatu

PREDLOG ODLUKE PO 4. TAČKI DNEVNOG REDA

Dokument u DOCX formatu

PREDLOG ODLUKE PO 5. TAČKI DNEVNOG REDA

Dokument u DOCX formatu

PREDLOG ODLUKE PO 6. TAČKI DNEVNOG REDA

Dokument u DOCX formatu

PUNOMOĆJE ZA GLASANJE NA REDOVNOJ SKUPŠTINI

Dokument u DOCX formatu