Izveštaj sa redovne skupštine održane 27.5.2019. (PDF)

Zapisnik sa redovne skupštine održane 27.5.2019. (PDF)

Odluke sa redovne skupštine održane 27.5.2019. (PDF)