REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZAKAZANA ZA 27.7.2020.

Saziv sa predlozima odluka (PDF) Poziv za skupštinu (PDF) Finansijski izveštaji, izveštaj revizora i godišnji izveštaj (PDF) Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara (PDF) Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara (PDF) Informacija o ispunjenosti uslova...