Vesti 27.05.2019.

Izveštaj sa redovne skupštine održane 27.5.2019. (PDF) Zapisnik sa redovne skupštine održane 27.5.2019. (PDF) Odluke sa redovne skupštine održane 27.5.2019....

Vesti 25.04.2019.

Poziv akcionarima za redovnu skupštinu 2019 (PDF) Saziv i predlozi odluka za redovnu skupštinu 2019 (PDF) Godišnji izveštaji za 2018 (PDF) Formular punomoćja za redovnu skupštinu 2019 (PDF) Formular za glasanje u odsustvu za redovnu skupštinu 2019...

Vesti 27.06.2018.

Izveštaj sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018. (PDF) Zapisnik sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018. (PDF) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. (PDF) Odluka o raspodeli dobiti iz...

Vesti 21.05.2018.

Poziv akcionarima za redovnu skupštinu 2018. Dokument u PDF formatu Saziv i predlozi odluka za redovnu skupštinu 2018. Dokument u PDF formatu Godišnji izveštaji za 2017. Dokument u PDF formatu Formular punomoćja za redovnu skupštinu 2018. Dokument u PDF formatu...