REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZAKAZANA ZA 27.7.2020.

Saziv sa predlozima odluka (PDF) Poziv za skupštinu (PDF) Finansijski izveštaji, izveštaj revizora i godišnji izveštaj (PDF) Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara (PDF) Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara (PDF) Informacija o ispunjenosti uslova...

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZAKAZANA ZA 31.3.2020.

Saziv sa predlozima odluka (PDF) Poziv za skupštinu (PDF) Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara (PDF) Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara (PDF) Informacija o ispunjenosti uslova za delistiranje (PDF) Izveštaj Beogradske berze (PDF) Formular za...

Vesti 13.12.2019.

Izveštaj sa vanredne sednice skupštine (PDF) Odluka br. 1 sa vanredne sednice skupštine (PDF) Odluka br. 2 sa vanredne sednice skupštine (PDF) Zapisnik sa vanredne sednice...