Delatnosti

Proizvodni program ZS PROPERTIES DOO BEOGRAD sadrži veliki broj namenskih proizvoda za primenu u geološko – rudarskoj struci. Mašine su napravljenje savremenim metodama rada od kvalitetnih materijala.

-Bušilice za geoistražna bušenja (više tipova) kapaciteta do 1200m.
-Hidraulične bušilice za univerzalnu namenu (geomehanika, hidrogeologija, bušilice za rudničke jame i drugo).
-Namenske bušilice
-bušilice na traktoru za sadnice, prečnik D=400mm i dubine 40m.
–bušeće glave za postavljanje električnih stubova, prečnika D=400-600mm i dubine 2m.
–bušilice za uzimanje uzoraka iz betona D^lax=220mm i dubine 500mm
–bušilice za horizontalna bušenja (el. kablovi, kanalizacione cevi i dr.) prečnika D=600mm i dužine 60m

Bušilice sa hidrauličnim pogonom na gusenicama za udamo-rotaciono i rotaciono bušenje na površinskim kopovima, kamenolomima i u gradjevinarstvu za dubine do 250m.
KIipne pumpe za isplaku i otpadne tečnosti kapaciteta Q=80, 120, 250 lit/min
Tornjevi za geoistražna bušenja
Injekcione pumpe sa mešalicama za injektiranje tla kapaciteta Q=50 lit/min i
pritiska p=70 bar

Komplet alat i pribor za geoistražna bušenja po sistemu CRAELIUS i WIRE LINE
Alat i pribor za eksploataciona, geomehanička, hidrogeološka i druga bušenja
Filter i bunarske cevi od nerdjajućeg čelika prečnik D=150 mm do D=1000 mm dužine 2000 mm i debljine lima od 3mm do 6mm


-Transporteri sa gumenom trakom za prevoz materijala kapaciteta Q=190 t/h do Q=800 t/h
-Grabuljasti transporteri sa kovanim lancima i grabuljama (jednolančani, dvolančani, centralno dvolančani, trolančani) kapaciteta Q=40 t/h do Q=450 t/h
-Pribor i alat za rudarstvo
–noževi za mašine za dobijanje uglja
–krunice za ugalj i kamen
–centrifugalna muljna pumpa
–gurače transportera
–krune i bušeđe šipke za rotaciono bušenje minskih rupa

Mehanizmi za veđanje orudja po traktorima (top-link)
švedska kovana klešta za prečnike 1,5″, 2″, 3″, 4″
Lančana klešta kovana za prečnike 4″ i 6″
Oprema za skupljanje semena i šišarki četinara od aluminijumskih materijala (merdevine 270mm/3m visine 21m, sigurnosna oprema za berača, sabirna platforma od platna i Al profila oko stabla)