Perspektive

Ekonomski razvoj društva bezuslovno podrazumeva potrebu za obezbeđenjem energenata (električna energija, nafta, ugalj), za permanentnim rastom poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, smeštajnih, komunalnih ekoloških i infrastrukturnih kapaciteta. U sve te delatnosti inkorporirana je oprema iz proizvodnog programa AD Geomašina.

AD Geomašina poseduje nesporna poslovna obeležja koja su predpostavka njegove perspektive – stabilnog i permanentnog poslovanja:

-povratak na tržište sa kojeg je odsustvovala
-dugogodišnje iskustvo
-kurentan proizvodni program
-širok spektar delatnosti i veliki broj artikala u ponudi
-oprema koja je ispred konkurencije u zemlji
-bazne tehnološke linije
-širok spektar delatnosti
-mogućnost fleksibilnog odziva na promene zahteva tržišta