Vesti

ZAPISNIK I ODLUKE SA REDOVNE SKUPŠTINE OD 27.7.2020

Odluka o povlačenju akcija (PDF) Zapisnik sa redovne skupštine (PDF) Izveštaj sa redovne skupštine akcionara (PDF) Odluka o izboru revizora (PDF) Odluka o finansijskom rezultatu (PDF) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja (PDF)

REDOVNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZAKAZANA ZA 27.7.2020.

Saziv sa predlozima odluka (PDF) Poziv za skupštinu (PDF) Finansijski izveštaji, izveštaj revizora i godišnji izveštaj (PDF) Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara (PDF) Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara (PDF) Informacija o ispunjenosti uslova...

VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA ZAKAZANA ZA 31.3.2020.

Saziv sa predlozima odluka (PDF) Poziv za skupštinu (PDF) Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara (PDF) Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara (PDF) Informacija o ispunjenosti uslova za delistiranje (PDF) Izveštaj Beogradske berze (PDF) Formular za...

Vesti 13.12.2019.

Izveštaj sa vanredne sednice skupštine (PDF) Odluka br. 1 sa vanredne sednice skupštine (PDF) Odluka br. 2 sa vanredne sednice skupštine (PDF) Zapisnik sa vanredne sednice (PDF)

Vesti 13.11.2019.

Saziv sa predlozima odluka (PDF) Poziv za skupštinu (PDF) Punomoć za zastupanje (DOCX) Formular za glasanje u odsustvu (DOCX)