Vesti

ZAPISNIK I ODLUKE SA REDOVNE SKUPŠTINE OD 27.7.2020

Odluka o povlačenju akcija (PDF) Zapisnik sa redovne skupštine (PDF) Izveštaj sa redovne skupštine akcionara (PDF) Odluka o izboru revizora (PDF) Odluka o finansijskom rezultatu (PDF) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja (PDF)