Vesti

Vesti 27.05.2019.

Izveštaj sa redovne skupštine održane 27.5.2019. (PDF) Zapisnik sa redovne skupštine održane 27.5.2019. (PDF) Odluke sa redovne skupštine održane 27.5.2019. (PDF)

Vesti 25.04.2019.

Poziv akcionarima za redovnu skupštinu 2019 (PDF) Saziv i predlozi odluka za redovnu skupštinu 2019 (PDF) Godišnji izveštaji za 2018 (PDF) Formular punomoćja za redovnu skupštinu 2019 (PDF) Formular za glasanje u odsustvu za redovnu skupštinu 2019 (PDF)

Vesti 27.06.2018.

Izveštaj sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018. (PDF) Zapisnik sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018. (PDF) Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. (PDF) Odluka o raspodeli dobiti iz...

Vesti 21.05.2018.

Poziv akcionarima za redovnu skupštinu 2018. Dokument u PDF formatu Saziv i predlozi odluka za redovnu skupštinu 2018. Dokument u PDF formatu Godišnji izveštaji za 2017. Dokument u PDF formatu Formular punomoćja za redovnu skupštinu 2018. Dokument u PDF formatu...

Vesti 10.04.2017

OBAVEŠTENJE O PRAVIMA NESAGLASNIH AKCIONARA Dokument u DOCX formatu FORMULAR ZA OSTVARIVANJE PRAVA NESAGLASNOG AKCIONARA NA OTKUP AKCIJA Dokument u DOCX formatu

Vesti 23.03.2017.

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA Dokument u PDF formatu GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2016. GODINU Dokument u PDF formatu ODLUKA O ODOBRAVANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU Dokument u PDF formatu PREDLOG ODLUKE PO 1. TAČKI DNEVNOG REDA Dokument...

Vesti 28.04.2016

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA Dokument u PDF formatu ZAPISNIK SA ODRŽANE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA Dokument u PDF formatu

Vesti 06.04.2016

ODLUKA O ODOBRAVANJU SUDSKOG PORAVNANJA O REGULISANJU MEĐUSOBNIH ODNOSA SA DIJAMANT DOO Dokument u PDF formatu ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU Dokument u PDF formatu PREDLOG ODLUKE IZBOR REVIZORA ZA 2015. GODINU Dokument u PDF formatu PUNOMOĆJE...